Harmonisk
helhed

SCROLL NED OG SE MERE

Respekt og ambitioner

To nøgleord som arkitekten bag Margrethepladsen, Anders Tyrrestrup, bruger til at beskrive hans tilgang til byggeprojektet, hvor der tidligere var erhvervslejemål. 

"Området er et vigtigt sted i Århus, og det der før blev betragtet som bagside, er nu ved at blive ligeså meget forside mod den nye udvikling på Godsbanearealet. Scandinavian Center vil få ny betydning, som en vigtig passage i byen, og vi har haft stor respekt for at de nye boliger skal indgå harmonisk i helheden. Det har derfor været ambitionen at bevare grundessensen af bygningen og samtidig give den et nyt og åbent udtryk mod omgivelserne."

Tænkt over detaljerne

Der er valgt at bevare rigtig meget af den oprindelige bygning. Alle ydervægge og dæk har man ikke ændret på. Der er til gengæld hægtet altaner på ydersiden, skabt gode fælles uderum med hævede fælles opholdsterrasser for at nævne nogle af de ting, der opfylder et af Anders Tyrrestrups vigtigste succeskriterier - nemlig høj beboelseskvalitet. Og det mener han er lykkes til fulde.

Mere værdi og liv

På spørgsmålet om hvad arkitekten, og partner i projektet, er særlig stolt af, slutter han: " Jeg syntes, at projektet har tilført mere værdi og mere liv til området. Vi har skabt et nyt og vigtigt sted i byen, og gjort helheden, som boligerne er en del af, (red: Scandinavian Center) endnu bedre."

Interesseret i at høre mere?